Alle categoriëen

Informatie

Controle bestanden
Je aangeleverde bestanden worden door DrukwerkExpert altijd standaard gratis gecontroleerd op drukbaarheid. Wij kijken of het formaat correct is en of er voldoende afsnede rondom is geplaatst.
Houd rekening met foutief aangeleverde bestanden dat de levertijd evenredig wordt verlengd tot het moment waarop correcte bestanden zijn aangeleverd.

Let op! Deze controle is een technische controle. Wij controleren je bestanden nooit inhoudelijk op spelling- en/of schrijffouten.

Wat controleren wij?
Formaat        
Afsnede        
Resolutie        
Vouwlijnen        
Inktbezetting        
Kleurmodus        
Letterfonts        
Spelling- schrijffouten